Tjänster

• Sortering, kontering och stansning av verifikationer

• Momsredovisning

• Fakturering med kravrutiner

• Betalningsrutiner

• Lönehantering, skattedeklaration

• Hyreshantering

• Budgetering

• Periodbokslut och årsbokslut

• Årsredovisningshandlingar inkl. bilagor

• Deklarationer

©2017 Christina Lindh Redovisning & Revision AB